АГЕНТЛАГ ПАРТНЕР
Эрксис-ийн бүтээдхүүн, үйлчилгээг ашиглаж буй байгууллагууд бизнестээ оруулсан хөрөнгө
оруулалтын үр дүн, туршлага, үнэ цэнийг хуваалцахын зэрэгцээ өөрийн бизнесээ зах зээлд таниулах
Хамтралыг эхлүүлээрэй.
ХАМТРАЛЫН ТЭГШ БОЛОМЖ

Шударга, нээлттэй түншлэл

Эрксис XOS – Нээлттэй Эхийн Бизнесийн Үйлдлийн Систем (Open-Source Experience Operating System /XOS/) нь ямар ч байгууллагад хэрэглэгч, харилцагч, баг хамт олон, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйлдвэрлэл худалдаа, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа гэх мэт 21-р зууны дижитал шилжилт хийхэд шаардлагатай төрөл бүрийн бизнесийн программ хангамжийн нэгдсэн экосистем юм.

Хариуцлагатай, тогтвортой хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж ажиллана

Ил тод байдал, шударга түншлэлийг тогтооно

Гурван талт нээлттэй хамтын ажиллагаа

Хамтраад Хурдан Томроё

Тэгье, Хамтрая

Хамтын ажиллагааг эхлүүлснээр

All-in-One харилцаа холбооны цогц шийдлийн талаарх өөрсдийн хэрэглээний туршлага, бүтээсэн үнэ цэнэ, гарсан үр өгөөжийг бусадтай хуваалцах

Та өөрийн бизнесийн үйл ажиллагааг манай мэдээллийн сувгуудаар дамжуулан зах зээлд таниулах компанит ажлыг өрнүүлэх боломжтой

Харилцаа холбоо хамтын ажиллагаагаа бүх талаас нь дэмжиж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинэчлэлт сайжруулалтыг тогтмол хийж үзүүлнэ

Бидний түгээх үнэ цэнэ

invest-icon

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид харилцагчтай холбогдох бүх сувгийг нэг цэг дээр төвлөрүүлж ухаалгаар ажиллаж, бизнесээ томруулах боломжийг бий болгоно.

Тэгье, Хамтрая, Томроё

  • Шударга, нээлттэй, тодорхой тоглоомын дүрмээр хамтаръя!
  • Хариуцлагатай, итгэлтэй, тууштай байж илүү том бялууг хамтдаа хуваая!
  • Ололт амжилтаа хуваалцаж хамтдаа олон улсын зах зээл томоръё!

ХАМТРАЛЫН ТЭГШ БОЛОМЖ

Хамтдаа үнэ цэнэ бүтээж хамтран ажиллах хувь хүн, баг хамт олон, компаниудыг урьж байна