Хүний нөөцийн бодлого

Хэрвээ та дараах шаардлагыг хангаж байвал Эрксис баг таныг хүлээж байна

  • ХүчтэйҮр дүн + Хамгаас илүүСуралцах, сургах сэтгэлгээ + Өөртөө болон бусдад хамгийнҮнэнч шударгаар хандах = Та Эрксис багт яг тохирох хүн.
  • СулҮр дүн + Хамгаас илүүСуралцах, сургах сэтгэлгээ + Өөртөө болон бусдад хамгийнҮнэнч шударгаар хандах = Эрксис баг таныг хөгжүүлэн, гэр бүлдээ авах болно.
  • ӨндөрҮр дүн + СулСуралцах, сургах сэтгэлгээ + Өөртөө болон бусдад хамгийнҮнэнч шударгаар хандах = Эрксис баг таныг хөгжүүлэн, гэр бүлдээ авах болно.

Харин та дараах сэтгэлгээтэй бол бидэнд CV илгээх шаардлагагүй

  • ХүчтэйҮр дүн + Хамгаас илүүСуралцах, сургах сэтгэлгээ + СулҮнэнч шударга байдал = Та Эрксис багт CV илгээх шаардлагагүй.
  • СулҮр дүн + СулСуралцах, сургах сэтгэлгээ + ӨндөрҮнэнч шударга байдал = Та Эрксис багт CV илгээх шаардлагагүй.
  • СулҮр дүн + СулСуралцах, сургах сэтгэлгээ + СулҮнэнч шударга байдал = Та Эрксис багт CV илгээх шаардлагагүй.